Tutvustus

Elukeskkonna kujundaja 
Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Sajandivanuse kooli puhul räägime aga kaasaegsest akadeemiast ning loovinimestest, kes tegelevad traditsiooniliste tehnikate ja väljundite kõrval nüüdisaegsete aktuaalsete teemade ja küsimustega.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA), kui ainus kunstiülikool Eestis, tunnetab enda vastutust õppe, täiendõppe ja teadustöö korralduse ning kvaliteedi eest ühiskonna kultuuriruumi ja elukeskkonda kujundavates kunstivaldkondades.

Õppe-, teadus- ja kultuuriasutusena lähtub EKA oma tegevuses nii kunstikultuuri säilitamise ja järjepidevuse põhimõtetest kui ka põhimõttest, et kunstikultuur on pidevas muutumises ning EKA on valmis uuenduste käsitlemiseks nii õppe- kui ka teadustöö tasandil.

Ainulaadsed erialad
Eesti Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: vabad kunstid, arhitektuur, disain ja kunstikultuur. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik enam kui 30 õppekaval. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Elukestva õppe võimalusi pakub sessioonõppe põhimõttel toimiv Disain ja innovatsioon õppekava, kus on võimalik neljal suunal omandada BA kraad ning Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täienduskoolituses, eelakadeemias, Suveakadeemias ja nädalavahetustel erinevatel kunstikursustel.

Professionaalsed õppejõud 
Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt õpetama ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest, toimuvad rahvusvahelised konverentsid ja seminarid.

Eesti Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Kuhlbarsi tänaval ning praktikabaasid Muhumaal Tamses ja Viljandimaal Heimtalis. Akadeemia loomulikuks osaks on aktiivne näitustegevus.

Individuaalne ja interdistsiplinaarne õpe 
Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus peetakse oluliseks loovprofessionaalide ja õppejõudude isiklikku juhendamist kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, aga samas võimaldavad omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad erialastele ja kaasaegses kunstis toimuvatele muutustele avatud.

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud ja soovivad arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime, kriitiline mõtlemine ja algatusvõime. Iga erialaprogrammi juurde on põimitud ka tugev teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised filosoofias, kunstiajaloos, esteetikas ja võõrkeeltes. Praktilise kogemuse annavad õppetöösse põimitud ja selle välised koostööprojektid ettevõtete ja asutustega. Iga õppeaasta lõpeb TASE festivaliga, mille raames toimuvad magistri- ja üliõpilastööde näitused, ERKI moeshow, avatud meistriklassid, loengud ja tudengite omaalgatuslikud kunstiprojektid.

Rahvusvaheliselt tunnustatud 
EKA on kunstikõrgkoolide assotsiatsioonide ELIA, mille juhatusse kuulub ka EKA rektor Mart Kalm, CUMULUS, mille juhtkonna liige on prorektor Anne Pikkov, KUNO, mille juht on EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro, CIRRUS, mille juht on disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski, Nordic-Baltic Academy of Architecture, EAAE ning mitmete teiste erialavõrgustike liige.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga. Kuulume Euroopa Ülikoolide ERASMUS programmi rahastatud konsortsiumi Transform4Europe ja 2022/23. õppeaastal käivitub kaks ERASMUS MUNDUS õppekava, milles EKA on partneriks. Üle 70% EKA 2022. aasta lõpetajatest omab kogemust õpingute või praktika näol välisriikides ERASMUS ja Nordplus jt programmide toel.

Järgmise kümnendi jooksul soovime kasvatada ülikooli mõju Põhja- ja Baltimaade ühe olulisema loovmõtte keskusena. Meie strateegiline siht on rahvusvaheliste suhete arendamine ning rahvusvahelise õpi- või koostöökogemuse viimine iga EKA liikmeni, õppejõudude ja töötajate rahvusvahelise kogemuse suurendamine, sh põimitud õpirännete jt uute (digi)formaatide rakendamine.

Info:

Eesti Kunstiakadeemia

+372 626 7301

E-post

Veebiaadress

Põhja puiestee 7, Tallinn 10412

Tere tulemast!

Eesti Lavastuste Andmebaas
ootab Sind oma teatrielamusi jagama.