Kasutustingimused ja reeglid

Tere tulemast Eesti Lavastuste Andmebaasi veebilehele (www.elab.ee, edaspidi “ELAB”), mis pakub kasutajatele: (a) interaktiivset suhtlust oma sõprade ja/või teiste teatrihuvilistega kogukonna gruppide ja foorumite kaudu; (b) võimalust jagada teatrimuljeid ja -kogemusi oma sõprade, teiste kasutajate ja külastajatega; (c) lisada soovitusi etendusasutuste, lavastuste ja nendega seotud inimeste andmete muutmiseks/täiendamiseks; või (d) lihtsalt tutvuda ELABi sisuga. See kasutustingimuste leping (edaspidi „Leping“) on koostatud ELABi ja ELABiga seotud veebiteenuste kasutamisel kehtivate tingimuste selgitamiseks. Kui te külastate ELAB.ee-d, kasutate muid ELABi teenuseid, tooteid, tarkvara või mobiilseid rakendusi, mis käivad antud tingimuste alla (ühine nimetaja “ELAB teenused”), nõustute nende tingimustega. Palun lugege need hoolikalt läbi.

Privaatsus

Palun tutvuge meie Privaatsus ja andmekaitse lehega, mis samuti käsitleb ELAB teenuseid ja nende kasutamistingimusi.

Elektrooniline kommunikatsioon

Kui te kasutate ELAB teenuseid või saadate meile e-kirju, siis käsitletakse seda kui elektroonilist kommunikatsiooni. Te annate sellega nõusoleku võtta vastu ka meiepoolset elektroonilist infot. Me suhtleme teiega e-posti või ELAB.ee portaali vahendusel saadetud teadete kaudu. Te nõustute, et mistahes sellisel viisil saadetud teatised, sõlmitud kokkulepped, avaldused ja muu suhtlus omab võrdväärset juriidilist kaalu kirjalike, paberkandjal edastatavate materjalidega.

ELABi interaktiivsete funktsioonide kasutamiseks tuleb esmalt veebilehe kasutajaks registreerida. Registreerumine ELABi kasutajaks toimub vastava on-line registreerimisprotsessi kaudu. Sõltumata sellest, kuidas otsustate ELABit kasutada, reguleerib teie käitumist sellel saidil ja teenuste kasutamist käesolev leping.

ELABIT JA/VÕI MISTAHES ELABIGA SEOTUD TEENUST KASUTADES NÕUSTUTE AUTOMAATSELT ANTUD TINGIMUSTE JA REEGLITEGA. KUI EI OLE KÕIGI NENDE TINGIMUSTEGA NÕUS, SIIS ÄRGE KASUTAGE ELABIT.

 1. Liikmelisus

ELABit kasutades kinnitate, et: (a) teie esitatud teave on tõene ja täpne; (b) uuendate oma kontaktandmeid, kui need muutuvad, et saaksime teiega ühendust võtta; (c) selle saidi ja sellel saidil pakutavate teenuste kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust; d) olete 13-aastane või vanem; ja (e) järgite selle saidi veebipõhise käitumise ja kaastööde tegemise reegleid (nagu on määratletud allpool punktis 2).. Lisaks kinnitate ja garanteerite, et järgite Eesti Vabariigis kehtivaid seadusakte ja häid tavasid, mis käsitlevad veebipõhist käitumist ning vastuvõetavaid kaastöid.

 1. Kasutaja käitumine

ELAB pakub interaktiivseks suhtlemiseks teiste veebikasutajatega foorumeid, sotsiaalmeedias levinud oleku-uuendusi ja muid sarnaseid funktsioone, mis vajavad seoses privaatsusega rohkem tähelepanu. Teie privaatsuse kaitsmise mõistmiseks lugege meie privaatsuseeskirju, mis on saadaval aadressil https://www.elab.ee/privaatsus-ja-andmekaitse. Teie olete täielikult vastutav mistahes info avaldamise (“Kaastöö”) või selle lisamisel tekkiva kahju eest. Kaastöö lisamisel või selle avalikuks tegemisel kinnitate ja garanteerite, et:

 1. olete materjali omanik või omate selle kasutamiseks piisavaid õigusi;
 2. ei lisa arvustusi, kommentaare või muid Kaastöid, mis rikuvad ELABi või mõne teise isiku privaatsusõigusi, avalikustamisõigusi, intellektuaalomandi õigusi (sealhulgas autoriõigusi), konfidentsiaalsust ja mistahes juriidilistest lepingutest tulenevaid õigusi;
 3. olete täielikult järginud mistahes kolmanda osapoole ettekirjutusi, mis on seotud teie poolt lisatava Kaastööga ja nõustute vajadusel tasuma kõiki antud Kaastöö kasutamisega seotud tasusid.
 4. ei postita ega esita kaastöid, mis: (i) on laimavad, mainet kahjustavad, häirivad, ebaseaduslikud, sobimatud, solvavad, ebatäpsed, pornograafilised, labased, vääritud, ropud, vihkavad, rassiliselt või etniliselt solvavad, rõvedad, labased, ähvardavad, vägivaldsed, ahistavad või muul moel heaks tavaks peetavat käitumist eiravad; (ii) õhutavad, julgustavad või ähvardavad teiste vastu füüsilist kahju tekitama, sealhulgas, kuid mitte ainult, rassismi, fanatismi, äärmuslust, seksismi, religioosset sallimatust või mis tahes muu sotsiaalse grupi ahistamist; või (iii) sisaldama materjali, mis palub isiklikku teavet või ekspluateerib kedagi seksuaalsel või vägivaldsel viisil;
 5. ei postita ega esita Kaastöid, mis sisaldavad reklaame; ei palu kellelgi tooteid või teenuseid (välja arvatud meie tooted ja teenused) osta või müüa (välja arvatud selleks ettenähtud foorumites või gruppides);
 6. ei kasuta ELABit selleks mitte ettenähtud eesmärkidel, sealhulgas elektrooniliste või muude vahendite abil teiste kasutajate kasutajanimede ja/või e-posti aadresside kogumiseks soovimatu meili või muu elektroonilise suhtluse loomiseks;
 7. ei postita ega esita Kaastöid, mis sisaldavad või viitavad linkidele, kus palutakse seadistada kasutaja arvutisse nuhk- või pahavara;
 8. ei edasta ahelkirju, mass- või rämpsposti ELABi kasutajatele ega tekita saidile liigset ja põhjendamata koormust, ei kasuta roboteid või muid automatiseerimise vahendid kaubanduslike e-kirjade, uudiskirjade, reklaamkirjade, arvustuste, kommentaaride või muude teadete saatmiseks;
 9. ei esita ennast kellegi teisena, ei müü ega lase teistel oma profiili ja parooli kasutada, ei esita valet ega eksitavat isiku- ja kontaktandmeid ega riku ühegi isiku privaatsust ning isiklikke ja varalisi õigusi.
 1. Kaastööde kasutamise õigused

Me ei pretendeeri omandiõigusele Kaastöödele, mille ELABisse postitate. Pärast Kaastöö postitamist ELABisse, säilitate jätkuvalt kõik oma kaastööde õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused või muud teie kaastöödega seotud varalised õigused vastavalt allpool antud litsentsile.

Sellele saidile Kaastööd tehes annate meile igavese, mitteeksklusiivse (see tähendab, et saate oma Kaastöö kasutamise õigusi anda lisaks meile kellelegi teisele), täielikult tasutud, autoritasuta (see tähendab, et ei meie ega keegi kolmas, kes saab otse või kaudselt Kaastööd meie kaudu, ei pea tasuma teile teie Kaastöö kasutamise eest), alllitsentsitava (et saaksime kaastöid levitada kolmandatele osapooltele, kas ELABi, meie muude toodete või muude saitide kaudu) ja ülemaailmse (sest Internet ja ELAB on ülemaailmselt ligipääsetav) õiguse oma Kaastööde kasutamiseks, muutmiseks, arendamiseks, avalikult esitamiseks, avalikuks kuvamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning ELABi reklaamimiseks mistahes praegu olemasolevates või tulevikus loodavates meediakanalites.

Kui esitate ELABi või meie teenuste kohta tagasisidet (näiteks soovitatud parandused, ettepanekud, info muutmise/lisamise soovitused lavastustele, teatritele ja/või inimestele jne) (“Tagasiside”), annate meile kõik sellise tagasiside kasutamise õigused ning kinnitate, et meil on õigus ilma piiranguteta kasutada antud Tagasisidet mistahes viisil, piirangute ja kohustusteta. Lisaks mõistate ja nõustute, et me ei ole kohustatud antud Tagasiside järgi tegutsema.

 1. Kasutaja õigused teiste Kaastööde kasutamiseks isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel

4.1 Litsents.

Anname teile mitteeksklusiivse õiguse teiste kasutajate Kaastööde kasutamiseks ja kopeerimiseks ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel, järgides edasiselt sätestatud piiranguid.

4.2 Litsentsipiirangud.

    4.2.1 Intellektuaalse Omandi (IO) info säilitamine. Kui laadite alla, kopeerite või prindite Materjale (määratletud allpool punktis 6) isiklikuks kasutamiseks, peate säilitama kõik Materjalides sisalduvad kaubamärgi-, autoriõiguse ja muu omandiõigust puudutava info.

    4.2.2 IO kaitsemehhanismide hoidmine. Te ei tohi otseselt ega ühegi seadme, tarkvara, veebisaidi, veebipõhise teenuse või muu vahendi abil eemaldada, muuta, mööda hiilida, vältida, sekkuda ega kõrvale hoida Kaastöödele märgitud autoriõiguse, kaubamärgi ega muudest omandiõigusega seotud märgetest või mistahes digitaalse õiguste haldamise mehhanismist, mis on seotud Kaastööde või ELABiga.

    4.2.3. Volitamata kopeerimine, levitamine ja ekraani jagamine on keelatud. Te ei tohi otseselt ega ühegi seadme, tarkvara, veebisaidi, veebipõhise teenuse või muu vahendi kaudu kopeerida, alla laadida, paljundada, arhiveerida, levitada, üles laadida, avaldada, muuta, tõlkida, esitada, kuvada, müüa, üle anda, rentida, all-litsentsida, edastada või edastada kaastöid, välja arvatud punktis 4.1 lubatud juhtudel.

    4.2.4 Indekseerimine pole lubatud. Te ei tohi Kaastööde registrit luua, seda levitada ega reklaamida, kui me pole selleks kirjalikku nõusolekut andnud.

    4.2.5 Kaastööde kasutamine ärilistel eesmärkidel on keelatud. Te ei tohi Kaastöid kasutada ärilistel eesmärkidel olenemata sellest, kas tegu on äri- või mittetulundusliku ühinguga. Nende piirangutega seotud Kaastööde hulka kuuluvad igasugune tekstimaterjal, graafika, küljendus, logod, pildid, heli- ja videomaterjal ning fotod.

    4.2.6 Algmaterjalina kasutamine. Kaastöid on rangelt keelatud kasutada algmaterjalina või osana mistahes viisil sealhulgas montaažides, ekraani taustapiltidel, õnnitluskaartidel ja reklaamtoodetel, välja arvatud juhul, kui see on meie poolt kirjalikult lubatud. See keeld kehtib ka siis, kui kavatsete loodud materjali tasuta levitada.

 1. Konto parooli kasutamine ja kaitse

ELABi kasutajaks registreerimisel võime paluda teil parool luua. Oma parooli konfidentsiaalsuse eest vastutate teie. Teie olete vastutav oma konto kõigi tegevuste eest, olenemata sellest, kas olete tegelikult ise teinud või selgesõnaliselt kedagi volitanud antud toiminguid tegema. Kui kasutate ELABit või ELABi teenuseid, palume teil seda teha mõistlikul viisil, selliselt, mis ei kahjusta teiste kasutajate võimalust ELABit või ELABi teenuseid kasutada.

 1. Meie intellektuaalomandi õigused

ELABi sisu (“Materjalid”), lehel olevad kaubamärgid, teenusemärgid ja logod (“Märgid”) on meie omanduses või antud meile kasutamiseks ning kuuluvad Eesti Vabariigi ja teiste riikide autoriõiguste ja muude intellektuaalomandi õiguste alla, lähtudes seadustest ja rahvusvahelistest konventsioonidest. Me jätame endale kõik õigused, ka need, mis pole ELABil ja Materjalidel eraldi selgesõnaliselt välja toodud. Nõustute, et te ei hoia kõrvale, väldi ega takista muul viisil ELABi turvaelementide tööd ja funktsioone, mis: (a) takistavad või piiravad mistahes Materjalide väärkasutamist ja/või kopeerimist või (b) jõustavad ELABis olevate Materjalide kasutamist saidil. Lisaks nõustute mitte sellele saidile juurde pääsema muul viisil kui meie pakutava liidese kaudu, kui me pole kirjalikult teisiti kokku leppinud.

 1. ELABi haldamine / kasutaja väärkäitumine

    7.1 Meie saidihaldus. Me võime, kuid ei pea: (a) jälgima ja kontrollima käesoleva Lepingu rikkumisi ning meie põhimõtete järgimisi; (b) andma õiguskaitseorganitele teada rikkumistest ja/või alustada kohtumenetlusi Lepingu rikkujate suhtes; (c) keelduda, piirata ligipääsu või eemaldada Kaastööd või selle osad, ilma eelneva etteteatamiseta; ja/või (d) hallata ELABit viisil, mis tagab meie ja kolmandate isikute õiguste ning vara kaitse või ELABi nõuetekohase toimimise.

    7.2 Meie õigus kasutaja eemaldamiseks. Piiramata selle lepingu muid sätteid, jätame endale õiguse keelata oma äranägemisel ja ilma ette teatamata juurdepääs ELABile ja selle kasutamine isikule mistahes põhjusel või ilma põhjuseta.

    7.3 Kahju tekkimise oht. Pange tähele, et suheldes võõraste inimestega – sealhulgas isikutega, kes võivad esineda kellegi teisena või varjata oma identiteeti – on riskid, sealhulgas (kuid mitte ainult) füüsilise kahju oht. Valige hoolikalt, mida te ELABisse postitate ja mida teistele kasutajatele või külalistele näitate. Ei ole soovitatav avalikult postitada oma täisnime, telefoninumbreid, aadressi või muud sarnast teavet, mis teid tuvastaks, võimaldaks võõrastel teid leida või teie identiteedi kaaperdada. Vaatamata sellele võib teiste kasutajate jagatud info olla solvav, kahjulik või ebatäpne ning mõnel juhul lausa eksitav või petlik. Te võtate endale kõik riskid, mis on seotud suhtlemisega teiste kasutajatega, kellega ELABi kaudu kokku puutute. Loodame, et kasutate kõiki ettevaatusabinõusid ja tervet mõistust nii ELABit kui ka teisi veebilehti külastades.

 1. Autoriõiguste poliitika

Te olete ainuisikuliselt vastutav kogu sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, fotode, profiili andmete, sõnumite, arvustuste, kommentaaride, foorumi postituste ja muu info eest, mille ELABisse postitate, avaldate või kuvate (“esitate”). Te ei tohi esitada sisu, mida te pole loonud või mille esitamiseks teil pole luba.

ELABisse postitades annate meile õiguse antud materjali kopeerida, mis on vajalik lehe paremaks toimimiseks ja varundamiseks.

Autoriõiguste rikkumise märkamine

Kui märkate või kahtlustate autoriõiguste rikkumisi meie lehel, siis andke sellest palun teada e-kirja teel info@elab.ee või telefonil +372 566 53 474.

 1. Muudatused

Internet ja tehnoloogia muutuvad kiiresti. Seetõttu võime antud lepingut aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta ja teie kohustus on seda hoolikalt läbi lugeda ning võimalikud muudatused üle vaadata. Kuna muudatused postitatakse alati sellele lehele, soovitame teil seda lehte regulaarselt kontrollida. ELABi või ELABi teenuste jätkuv kasutamine tähistab teie nõusolekut selliste muudatustega.

 1. Kasutajate mitteäriline kasutamine

ELAB on mõeldud nii külastajatele kui registreeritud liikmetele isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi ELABit ega selle Kaastöid ja Materjale kasutada seoses mistahes äriliste ettevõtmisega, välja arvatud juhul, kui oleme selles kirjalikult teisiti kokku leppinud.

 1. Kolmandate osapoolte saidid

ELAB võib sisaldada linke teistele veebisaitidele (“Kolmandate osapoolte saidid”). Me ei oma ega halda “Kolmandate osapoolte saite” ning me ei ole vaadanud ega saagi üle vaadata kogu materjali, sealhulgas pakkumisi, tooteid või teenuseid, mis on avaldatud “Kolmandate osapoolte saitidel”. Antud linkide kuvamine ELABis ei tähenda otseselt ega viita kaudselt sellele, et me kuidagi esindame või toetame mistahes “Kolmandate osapoolte saite” või neis avaldatud infot, arvamusi, tooteid ja/või teenuseid. “Kolmandate osapoolte saitidel” avaldatud materjal võib olla autoriõiguste ja muude intellektuaalomandiga seotud seadustega kaitstud. KÄESOLEV LEPING EI KOHALDU “KOLMANDATE OSAPOOLTE SAITIDELE”. ENNE “KOLMANDATE OSAPOOLTE SAITIDE” KÜLASTAMIST ELABi KAUDU, TULEKS KASUTAJAL TUTVUDA VASTAVA SAIDI TINGIMUSTE JA REEGLITE, PRIVAATSUSPOLIITIKA NING VÕIMALIKE MUUDE SAIDI KASUTAMIST REGULEERIVATE DOKUMENTIDEGA.

 1. Kasutajate vahelised vaidlused

Oma käitumise eest vastutate ainuisikuliselt teie ise. Nõustute, et me ei saa vastutada vaidluste eest, mis tekivad teie ja mõne teise kasutaja vahel.

Me võime ELABis kuvada kolmandate osapoolte pakkumisi ja reklaame. Teie kirjavahetus ja tehingud reklaamijaga või osalemine reklaamkampaaniates, mis pole meie poolt koostatud, kuid mida reklaamitakse meie saidil, sealhulgas toodete või teenuste eest tasumine, tellimuste tarne ja garantiid ning kõik muu selline tehingutega seotud suhtlus, kohustused ja vastutus on ainult teie ja vastava reklaamija vaheline asi. Me ei vastuta mistahes võimalike kahjude eest, mis on tekkinud taoliste tehingute või selliste reklaamijate saitidel viibimise tagajärjel.

 1. Vaidlused meiega, seaduse valik ja foorum

ELABit kasutades nõustute, et mistahes võimalikud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 1. Vastutuse välistamine

KÕIK ELABI POOLT LISATUD JA AVALDATUD KAASTÖÖD JÄRGIVAD PÕHIMÕTET “NAGU ON” JA “NAGU SAADAVAL” ILMA MISTAHES OTSE VÕI KAUDSELT VÄLJENDATUD TAGATISETA. ELAB ÜTLEB LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE ON KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL VÕIMALIK. Me ei väida otseselt ega viita kaudselt, et me kuidagi toetame või jõustame ELABisse lisatud Kaastöid või muud infot, mis on ELABisse lisatud kasutajate poolt või linke “Kolmandate osapoolte saitidele” ning nendel kuvatavat sisu. Me ei saa garanteerida ega lubada ELABi kasutamisel konkreetseid tulemusi. NÕUSTUTE, ET ELABI JA ELABI TEENUSTE KASUTAMINE ON AINULT TEIE OMAL VASTUTUSEL. ME EI ANNA GARANTIID ELABI KUI VEEBILEHE TOIMIVUSELE JA KÄTTESAADAVUSELE IGAL AJAHETKEL NING SELLE SISU, VÄLIMUSE JA SÜSTEEMI KVALITEEDILE.

ME EI KANNA VASTUTUST (A) VIGADE, EBATÄPSUSTE EES SISUS, KAASTÖÖDES VÕI MATERJALIDES, (B) FÜÜSILISE VÕI VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST ELABI KASUTAMISEL, (C) KURITEGELIKEL EESMÄRKIDEL ILLEGAALSET SERVERITESSE SISSETUNGIMISTE EES, (D) KATKESTUSTE EES, MIS TAKISTAVAD SERVERI NORMAALSET TÖÖD JA JUURDEPÄÄSU ELABISSE, (E) RIKETE, VIIRUSTE, TROOJA HOBUSTE VÕI SARNASTE PAHAVARALISTE RAKENDUSTE EES, MIDA ELABI KAUDU VÕIVAD LEVITADA KOLMANDAD OSAPOOLED.

 1. Mitmesugused

    16.1 Leping. Käesolev Leping (ja meie Privaatsuseeskirjad) moodustab kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ELABi ja ELABi teenuste kasutamise kohta ning asendab kõik meievahelised varasemad või samaaegsed arusaamad ja lepingud.

    16.2 Kolmandatest isikutest kasusaajaid pole. See leping on teie ja meie vahel. Käesolevast leping ei ole seotud kolmandate osapooltega.

    16.3 Jaotiste pealkirjad. Selle lepingu jaotiste pealkirjad on mõeldud ainult mugavuse huvides ja neil ei ole juriidilist ega lepingulist mõju.

    16.4 Loobumine. Meie suutmatus kasutada või rakendada mistahes käesoleva lepingu sätteid ei anna õigust vastavast sättest loobumiseks.

    16.5 Eraldatavus. Käesolev leping toimib seadusega lubatud ulatuses. Kui käesoleva lepingu mistahes säte või selle osa on ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, loetakse see säte või selle osa käesolevast lepingust lahutatuks ega mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

    16.6 Üle andmine. Te ei tohi oma lepingust tulenevaid õigusi loovutada ega üle anda kolmandatele isikutele; meie võime oma lepingust tulenevad õigused üle anda tingimusteta.

    16.7 TEATISED. Kõik käesoleva lepingu alusel teile saadetavad teated võidakse edastada e-posti, posti või muude mõistlike vahendite kaudu teie poolt ELABile esitatud kontaktandmete alusel. Teie kohustus on tagada, et see teave oleks ajakohane. Palun saatke oma teatised e-posti aadressile info@elab.ee.

Seda lepingut värskendati viimati: 1. veebruaril 2021.

Tere tulemast!

Eesti Lavastuste Andmebaas
ootab Sind oma teatrielamusi jagama.