Tutvustus

MTÜ Torma Kultuur asutati 20.11.2012

Ühingu tegevusvaldkonnaks on kultuurikorraldus ja kogukonnaühenduste, sh kultuurikollektiivide esindajate, kaasamine Torma piirkonna kultuurielu edendamisse.

Põhikirjalised tegevused on: vaimsete väärtuste arendamine, huvitegevuse korraldamine, noortekultuuri ürituste ja kultuurivahetuste organiseerimine, laagrite korraldamine, loodushoid, keskkonnaalased tegevused, muusika-, teatri-, kunsti- ja filmiüritused, sh piirideülene koostöö.

Ühingu eestvedamisel ja koostöös Torma rahvamaja kultuurikollektiividega on korraldatud vabariigi aastapäeva tähistamist koos lipu heiskamisega. Igal kevadel toimub emadepäeva kontsert kus osalevad lisaks rahvamaja kollektiividele ka Torma kooli ja lasteaia lapsed. Koostöös Torma Naisrühmaga on juba aastaid korraldatud Anna Raudkatsile pühendatud rahvapidu, kus on alati külalisi nii kaugemalt kui lähemalt. MTÜ Torma Kultuur korraldas 2019. aasta Üldlaulu ja –tantsupeo tule vastuvõtmise, mis kujunes väga rahvarohkeks.

Traditsiooniks on saanud advendiaja sissejuhatamine Torma keskuses koos kirikuõpetaja, vallajuhtide ja kultuurikollektiividega. Korraldatakse jõulu-eelseid „Päkapikula“ üritusi lastele.

MTÜ Torma Kultuur on saanud toetust Kohaliku Omaalgatuse Programmist, mille abil remonditi rahvamaja jalutussaal. Teine suurem projekt teostub 2021. aasta suvel kui etendub näitemäng Torma kuulsatest kultuuritegijatest.

Ühingu tugevuseks saab pidada asjaolu, et kõik liikmed esindavad ka mõnda kultuurikollektiivi ja info vahetus on kiire. Sellest tulenevalt sujub ladusalt ka ürituste korraldamine.

Teksti autor on Evi Štukert

Info:

MTÜ Torma Kultuur

+372 53 434 742

E-post

Veebiaadress

Kooli tee 21 Torma Jõgeva

Tere tulemast!

Eesti Lavastuste Andmebaas
ootab Sind oma teatrielamusi jagama.